Галуження розв’язків задачі середньоквадратичної апроксимації дійсної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного перетворення Фур’є

Л. П. Процах, П. О. Савенко, М. Д. Ткач

Анотація


Досліджується галуження розв’язків нелінійного двовимірного інтегрального рівняння типу Гаммерштейна, що виникає в задачах середньоквадратичної апроксимації дійсної фінітної невід’ємної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур’є, залежного від двох параметрів [7, 8]. Знайдено аналітичні вирази власних функцій відповідного лінійного однорідного інтегрального рівняння, необхідні для побудови відгалужених розв’язків, та одержано системи трансцендентних рівнянь для знаходження точок їх галуження. Наведено у першому наближенні аналітичні подання комплексних розв’язків, відгалужених від дійсного розв’язку, для двовимірного випадку галуження.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.