Зведення тривимірної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра до розв'язання систем лінійних алrебричних рівнянь

Ю. В. Токовий

Анотація


Запропоновано підхід до побудови аналітичного розв’язку тривимірної задачі теорії пружності для однорідного ізотропного суцільного циліндра, що стискається нормальними зовнішніми зусиллями на торцях. Бічна поверхня циліндра приймається вільною від силових навантажень. Для визначення компонент тензора напружень використано подання через гармонічні функції Дуголла. На основі методу суперпозиції задачу про визначення коефіцієнтів в отриманих виразах зведено до нескінченних систем лінійних алгебричних рівнянь.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.