Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів

М. В. Дудик

Анотація


В умовах плоскої деформації методом Вінера – Гопфа виконано розрахунок маломасштабної контактної зони біля вершини міжфазної тріщини за умови утворення в її околі бічної зони передруйнування. В області контакту передбачається сухе тертя берегів за законом Кулона. Визначено розміри контактної зони, знайдено вираз для контактного напруження та рівняння для розрахунку показника сингулярності напружень біля вершини тріщини. Досліджено вплив навантаження, коефіцієнта тертя і пружних характеристик з’єднаних матеріалів на розміри контактної зони. Показано, що при наявності зони передруйнування довжина контактної зони стає залежною не лише від конфігурації, але й від величини зовнішнього навантаження.

 

Дудик М. В. Вплив бічної зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини на контакт берегів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 1. – С. 143–153.

Translation: Dudyk M. V. Influence of the lateral process zone near the tip of an interface crack on the contact of its faces // J. Math. Sci. – 2017. – 222, No. 2. – P. 181-193.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.