Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ

М. В. Лавренюк

Анотація


Розглянуто задачу про визначення напружено-деформованого стану тонкої пружної ортотропної пластинки за наявності в ній ортотропних включень довільної форми під дією прикладених до країв пластинки зусиль. Для розв’язання задачі запропоновано модифікацію прямого методу граничних елементів, яка дозволяє одночасно визначати всі шукані величини на поверхнях контакту кожного з включень з матрицею за допомогою двовимірної апроксимації компонент вектора переміщень і тензора напружень на кожному елементі дискретизації. Одержано вихідні визначальні співвідношення для всіх компонент вектора переміщень і тензора напружень як на межі, так і у внутрішніх точках розглядуваної структури.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.