Синтез випромінюючих систем з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. І. Знаходження множини точок біфуркації розв’язків

П. О. Савенко

Анотація


Досліджується задача синтезу випромінюючої системи з плоским розкривом за заданою діаграмою напрямленості за потужністю. Розглядається частковий випадок, коли поле в розкриві є лінійно поляризованим. Показано, що для цього класу задач є характерними неєдиність і біфуркація розв’язків. Задача про знаходження множини точок біфуркації зводиться до задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку. Побудовано чисельні алгоритми та наведено числові приклади знаходження ліній біфуркації розв’язків основних рівнянь синтезу.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.