Вимушені коливання і вібророзігрів в'язкопружних балок з п'єзоелектричними сенсорами та актуаторами

І. Ф. Киричок, І. К. Сенченков, О. П. Червінко

Анотація


Розглядається задача про вимушені резонансні коливання і вібророзігрів в’язкопружних гнучких балок з п’єзоелектричними актуаторами і сенсорами. В’язкопружна поведінка пасивного (без п’єзоефекту) і п’єзоактивного матеріалів описується в термінах миттєвих і комплексних модулів. Нелінійна зв’язана задача електров’язкопружності і теплопровідності розв’язується з використанням методів квазілінеаризації, дискретної ортогоналізації і скінченних різниць. Досліджено вплив граничних умов і геометричної нелінійності на динамічні характеристики, електричні показники сенсора та температуру вібророзігріву гнучкої балки. Для активного демпфування балок запропоновано спосіб розрахунку показника актуатора на основі показника сенсора при невідомому навантаженні.

 

Киричок І. Ф., Сенченков І. К., Червінко О. П. Вимушені коливання і вібророзігрів в’язкопружних балок з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 2. – С. 112–124.

Translation: Kyrychok І. F., Senchenkov І. K., Chervinko O. P. Forced vibrations and vibration heating of viscoelastic beams with piezoelectric sensors and actuators // J. Math. Sci. – 2016. – 215, No. 2. – P. 143–158.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.