Інформація про автора

Гісь, О. М., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

  • Том 44, № 2 - Статті
    Середньоквадратичне наближення невід'ємних фінітних функцій модулем функцій з фінітним спектром (випадок занулення апроксиманти на носії фінітної функції)
    Анотація