Інформація про автора

Нитребич, З. М., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

  • Том 53, № 4 - Статті
    Задача з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом
    Анотація  PDF