Моделювання вологоперенесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чинників

Т. В. Кутя, В. А. Герус, П. М. Мартинюк

Анотація


Розвинуто методику виведення рівняння вологоперенесення в ґрунтах з урахуванням теплових та хімічних чинників. Методика полягає у формулюванні рівняння нерозривності для рідкої фази пористого середовища через похідну за часом від складеної функції. Як наслідок коефіцієнти рівняння вологоперенесення залежать від зміни в часі температури, концентрації хімічних речовин у рідкій і твердій фазах, пористості, а також містять похідні густини порової рідини та пористості як функцій від температури та концентрації хімічних речовин. Проаналізовано залежності характеритик ґрунту (густини, коефіцієнтів вологоперенесення, дифузії ґрунтової вологи, пористості тощо) від врахованих факторів.

Кутя Т. В., Герус В. А., Мартинюк П. М. Моделювання вологоперенесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чинників // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 1. – С. 169–177.

Translation: Kutya T. V., Gerus V. A., Martynyuk P. M. Modeling of the moisture transfer in soils with regard for thermal and chemical factors // J. Math. Sci. – 2019. – 240, No. 2. – P. 208–219. – https://doi.org/10.1007/s10958-019-04348-0


Ключові слова


вологоперенесення; пористе середовище; теплоперенесення; солеперенесення

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.