Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Математичні методи та фізико-механічні поля?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

Автори подають статті українською або англійською мовами з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі.

Стаття повинна мати такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;

– формулювання цілей статті (постановка проблеми);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

– список використаних бібліографічних посилань в алфавітному порядку (спочатку кириличний, потім – латинський). Вступ і список літератури повинні відображати сучасний стан проблематики, якій присвячено статтю, та обов’язково містити посилання на найновіші публікації з іноземних (оригінальних англомовних) видань. Координати усіх бібліографічних посилань до статті повинні бути ретельно перевірені

Статтю потрібно оформляти у Word-форматі згідно зі зразком MMPMPrules_ua.doc.

При цьому обов'язковими елементами є:

 • назва статті (українською та англійською мовами);
 • імена, прізвища та по батькові авторів (українською та англійською мовами);
 • назви установ, де працюють автори (мовою оригіналу);
 • електронні адреси авторів;
 • код УДК, який можна знайти на teacode.com/online/udc;
 • анотація та ключові слова українською та англійською мовами).

Бажано також вказати контактні телефони (робочі/мобільні) автора(-ів).

Електронна подача статті передбачає проходження 5 кроків.

На 1-му кроці автор вказує розділ журналу, по якому проходитиме стаття, а також мову подання. 
На 2-му кроці потрібно завантажити PDF-файл статті. 
На 3-му – метадані (імена, по батькові та прізвища авторів, їхні e-mail адреси та місце праці, назву статті, анотацію українською та англійською мовами, УДК класифікацію та ключові слова).
На 4-му кроці необхідно завантажити Word-файл статті і супровідні файли (рисунки, таблиці, pdf-файл статті). 
На 5-му – підтвердити подання.

У разі виникнення труднощів з електронною подачею статті, можна проконсультуватися з Іриною Банах (ibanakh@yahoo.com, (097)-651-12-20) або подати статтю безпосередньо керівнику редакції журналу «Математичні методи та фізико-механічні поля» Місьонг Ользі Романівні на адресу mmpf@iapmm.lviv.ua та/або сконтактуватися з нею за телефоном (098) 67-64-611 або (032) 258-51-66, (032) 263-72-00.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Поданий рукопис є оригінальною роботою, не був раніше опублікований і не знаходиться на розгляді в іншому журналі.
 2. Стаття містить короткий вступ, формулювання проблеми та виклад отриманих автором нових результатів і повне їх доведення.
 3. Статтю оформлено у Word-форматі згідно зі зразком MMPMPrules_ua.doc.
 4. Координати усіх бібліографічних посилань до статті ретельно перевірені, вказано doi-індефікатори статей, якщо наявні.
 5. Звертаємо Вашу увагу, що введення метаданих статті є двоетапною операцією. На першому етапі заповнюються поля з іменами, по батькові та прізвищами авторів, назвою статті, анотацією, кодом УДК, ключовими словами основною мовою подання (наприклад, українською). На другому етапі переключається мова подання (наприклад, на англійську) і заповнюються поля з назвою, анотацією, УДК класифікацією і ключовими словами іншою (англійською) мовою. Імена та прізвища авторів є незмінними (при переключенні мови подання) ідентифікаторами авторів і заповнюються лише основною мовою подання на першому етапі.