Том 2 (2005)

Зміст

Від редакційної колегії PDF
Редакційна Колегія 1-8
Ергодичні динамічні системи: порядок та хаос PDF
Микола Боголюбов (мол.), Anatolij Karoliowycz Prykarpatskyj, Микола Притула 9-16
Дослідження асимптотики розв'язку рівняння марковського відновлення PDF
Наталія Бугрій 17-25
Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної динамічної системи Кортевега-де-Фріза PDF
Ольга Воробйова, Микола Притула 26-47
Геодезійні потоки на сфері S2 з додатковим кубічним за імпульсами першим інтегралом PDF
Андрій Вус 48-56
Характеризація множин точок розриву CD-функцій PDF
Василь Герасимчук, Володимир Маслюченко, Олександр Маслюченко 57-71
Ймовірність небезпечного стану складених стержнів та з'єднань з випадковими навантаженнями і початковими прогинами PDF
Ярослав Єлейко, Юрій Жерновий 72-82
Комплекснозначні повільно змінні функції вздовж кривої та у вершині сектору PDF
Микола Заболоцький 83-91
Продовження метрик у асимптотичній топології PDF
Михайло Зарічний 92-96
Берівська класифікація відображень, неперервних відносно першої змінної і функціонального класу α Лебеґа відносно другої PDF
Олена Карлова 97-113
Деякі властивості операторів, що пов'язані з узагальненим зсувом, породженим оператором Помм'є PDF
Юрій Лінчук 114-122
Існування та регулярність розв'язків узагальненої нормальної крайової задачі для квазілінійних параболічних систем PDF
Галина Лопушанська, Оксана Чмир 123-134
Задача з розподіленими даними для факторизованих рівнянь із частинними похідними PDF
Оксана Медвідь 135-146
Лема Розенталя про розщеплення підпослідовностей в \(L_1\) PDF
Михайло Попов 147-150
Спектральні та диференціально-геометричні аспекти узагальненої теорії де Рама-Ходжа:асоційовані оператори трансмутації Дельсарта в багатовимірному випадку та їх застосування PDF
Ярема Прикарпатський, Анатолій Самойленко, Анатолій Прикарпатський 151-184
Побудова загального розв'язку тривимірних рівнянь Ляме теорії пружності у криволінійній системі координат PDF
Віктор Ревенко 185-198
Діофантові наближення визначника задачі з двома кратними вузлами для рівнянь із частинними похідними PDF
Михайло Симотюк 199-212
Про логарифмічну похідну і центральний показник ряду Діріхле PDF
Олег Скасків 213-230
Ігор Володимирович Скрипник (1940–2005) PDF
Колектив Математичної комісії НТШ 231-232
Олег Миколайович Романів (1928–2005) PDF
Колектив Математичної комісії НТШ 233-234
Contents PDF
Editorial Board 237-238


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.