Інформація про автора

Волошина, М. С.

  • Том 2 - Статті
    Обобщенная задача Дирихле для одного класса сильноэллиптических систем второго порядка
    Анотація  PDF
  • Том 4 - Статті
    Приближенное решение задачи Неймана для одного класса систем дифференциальных уравнений методом Пиконе
    Анотація  PDF