Інформація про автора

Вакал, Юлія, Україна

  • Том 7 (2010) - Articles
    Оцiнка кiлькостi збурених субгармонiк задачi про плоскi обертання небесного тiла, яке рухається по елiптичнiй орбiтi
    Анотація  PDF