Збірник НТШ (том 18-19, 1919)

Зміст

Титульна сторінка та зміст: Збірник НТШ (том 18-19, 1919) PDF
Редакційна Колегія 2 c.
Як упорядкувати множину вимірних десяточних чисел? PDF
Микола Чайковський 87-92
Причинки до асекурацийної математики, I PDF
Василь Стасюк 93-101
Деякі типи функцій з ґрупи Фухса PDF
Володимир Левицький 103-105
Визначенє повної ґрупи останків числа $a^n=a_n$ (mod $\Pi_1^r z_i$) для степеня пристайного до періоди ґрупи їх скороченої системи PDF
Тома Цюропайлович 107-113
Про одну теорему альґебри PDF
Тома Цюропайлович 114-116
До теорії аналїтичних функцій двох незалежних змінних PDF
Никифор Садовський 117-132
Елїзийна функція PDF
Никифор Садовський 133-142
Обчисленє деяких триґонометричних інтеґралів PDF
Володимир Левицький 143-148
Причинки до теорії структури етеру PDF
Володимир Кучер 149-162
Еще про узасадненє ґеометрії Лобачевського PDF
Василь Стасюк 297-308
До теорії інтеґральних рівнань PDF
Володимир Левицький 309-313


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.