Інформація про автора

Povstenko, Y. Z., Instytut Matematyki i Informatyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska, Польща