Інформація про автора

Sulym, H. T., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

  • Том 63, № 2 - Статті
    Вплив поверхневих напружень на ан­ти­плоский на­пружено-деформований стан тонкого стрічко­во­го міжфазного вклю­чення
    Анотація  PDF
  • Том 63, № 3 - Статті
    Метод прямого вирізування у моделюванні ортотропних тіл з тонкими пружними включеннями за поздовжнього зсуву
    Анотація