Інформація про автора

Токовий, Ю. В., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 53, № 1 - Статті
  Осесиметричні температурні напруження у пружному ізотропному циліндрі скінченної довжини
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Визначення напружень і переміщень у тонкому кільцевому диску під дією діаметрального стиску
  Анотація
 • Том 50, № 4 - Статті
  Визначення плоского неосесиметричного термонапруженого стану радіально-неоднорідного кільця
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 4 - Статті
  Про алгоритм П. Ф. Папковича в методі однорідних розв’язків для двовимірної бігармонічної задачі в прямокутній області
  Анотація  PDF
 • Том 59, № 3 - Статті
  Прямі та обернені задачі термомеханіки стосовно оптимізації та ідентифікації термонапруженого стану деформівних твердих тіл
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 1 - Статті
  Розв’язки осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для неоднорідних простору та півпростору
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 4 - Статті
  Побудова розв’язку плоскої задачі термопружності для термочутливої смуги
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 2 - Статті
  Аналіз елементарних розв’язків плоскої задачі пружності для прямокутної області
  Анотація  PDF
 • Том 61, № 4 - Статті
  Розв’язок тривимірної задачі термопружності для необмеженого трансверсально-ізотропного тіла
  Анотація  PDF