Інформація про автора

Карнаухова, Т. В., Національний технічний університет «КПІ», Київ, Україна

 • Том 54, № 1 - Статті
  Вплив дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених резонансних коливань гнучкої в’язкопружної циліндричної панелі за допомогою п’єзоелектричних актуаторів
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 2 - Статті
  Вплив граничних умов і температури дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених осесиметричних резонансних згинальних коливань круглих в’язкопружних пластин за допомогою п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 1 - Статті
  Активное демпфирование вынужденных резонансных колебаний изотропной пологой вязкоупругой цилиндрической панели при действии на нее неизвестной механической нагрузки
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 3 - Статті
  Чисель­не мо­де­лю­ван­ня ак­тив­ного демп­фу­ван­ня ви­му­ше­них тер­мо­ме­ха­ніч­них ре­зо­нанс­них ко­ли­вань в’яз­ко­пруж­них обо­ло­нок обер­тан­ня за до­по­мо­гою п’єзоелектрич­них включень
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 4 - Статті
  Вплив температури дисипативного розігріву на демпфування вимушених резонансних коливань шарнірно опертої в'язкопружної циліндричної панелі за допомогою п'єзоелектричних актуаторів
  Анотація