Інформація про автора

Івасишен, С. Д., Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Київ, Україна

 • Том 61, № 4 - Статті
  Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження
  Анотація  PDF
 • Том 62, № 1 - Статті
  Фундаментальний розв’язок задачі Коші для вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова довільного порядку
  Анотація  PDF
 • Том 62, № 2 - Статті
  Коректна розв’язність у просторах Гельдера зростаючих функцій модельних крайових задач з початковими умовами і без них для параболічної за Ейдельманом системи
  Анотація  PDF