Інформація про автора

Тучапський, Р. І., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 58, № 3 - Статті
  Рівняння тонких анізотропних пружних оболонок обертання методу {m, n}-апроксимації
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 3 - Статті
  Система основних рівнянь нелінійної теорії пружності для тонких і пологих оболонок
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах
  Анотація  PDF