Інформація про автора

Гачкевич, О. Р., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 54, № 1 - Статті
  Про наукову та науково-організаційну діяльність члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (до 80-річчя від дня народження)
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 1 - Статті
  Розрахунок ефективних електрофізичних характеристик зволожених пористих матеріалів
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Деякі проблеми математичного моделювання в термомеханіці тіл різної прозорості за теплового опромінення
  Анотація
 • Том 50, № 4 - Хроніка та інформація
  До 70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка
  Подробиці  PDF
 • Том 46, № 1 - Статті
  Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками за умов дії електромагнітного випромінювання світлового діапазону частот
  Анотація  PDF
 • Том 44, № 1 - Статті
  Термомеханічна поведінка порожнистого електропровідного циліндра при імпульсній електромагнітній дії
  Анотація
 • Том 44, № 2 - Статті
  Оптимальний нагрів зовнішнім середовищем і джерелами тепла скляної складеної оболонкової системи
  Анотація
 • Том 44, № 3 - Статті
  Математичне моделювання фотостимульованої дифузії домішок у частково прозорих твердих тілах
  Анотація
 • Том 44, № 4 - Статті
  Методика чисельного дослідження електромагнітних і температурних полів при індукційному нагріві електропровідних циліндричних тіл
  Анотація
 • Том 61, № 4 - Статті
  Моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів у магнітних середовищах за врахування моментних чинників
  Анотація  PDF