Інформація про автора

Яцків, О. І., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 55, № 3 - Статті
  Термонапружений стан циліндра зі змінними теплофізичними властивостями приповерхневого шару за нагріву об’ємними джерелами тепла
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 4 - Статті
  Термонапружений стан циліндра з тонким приповерхневим шаром, теплофізичні параметри якого змінюються в часі
  Анотація  PDF
 • Том 45, № 3 - Статті
  Побудова розв’язку задачі механодифузії про двокомпонентне дифузійне насичення і напружений стан шаруватого циліндра
  Анотація