Інформація про автора

Гентош, О. Є., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

  • Том 47, № 1 - Статті
    Про деякий клас градієнтних динамічних систем, асоційованих з поліноміальним дискретним розподілом імовірностей
    Анотація  PDF
  • Том 47, № 2 - Статті
    Гамільтонова редукція типу Неймана системи Деві – Стюартсона
    Анотація  PDF