Інформація про автора

Воронянская, М. Е., Інститут проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України, Харків, Україна

  • Том 52, № 2 - Статті
    Мате­ма­тическое мо­делирование процессов теплопроводности для элементов конструк­ций ядерных энергетических устано­вок методом R-функций
    Анотація  PDF