Інформація про автора

Ткач, М. Д., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 53, № 3 - Статті
  Галуження розв’язків задачі середньоквадратичної апроксимації дійсної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного перетворення Фур’є
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 1 - Статті
  Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід’ємної фінітної неперервної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур’є. І
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 4 - Статті
  Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід'ємної фінітної неперервної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур'є. II
  Анотація
 • Том 50, № 1 - Статті
  Синтез випромінюючих систем за заданою амплітудною діаграмою напрямленості за наявності обмежень на джерела випромінювання
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 3 - Статті
  Метод неявної функції розв’язування задачі на власні значення з нелінійним двовимірним спектральним параметром
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 4 - Статті
  Наближений метод розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь типу Гаммерштейна, що виникають у задачах синтезу випромінюючих систем
  Анотація  PDF