Інформація про автора

Марчук, М. В., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 53, № 3 - Статті
  Науковий доробок професора Богдана Любомировича Пелеха з теорії тонкостінних елементів конструкцій та механіки композитів і його розвиток (до 70-річчя від дня народження)
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 1 - Статті
  Ермітові сплайни як базисні функції методу скінченних елементів для побудови траєкторій напружень
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 3 - Статті
  Система основних рівнянь нелінійної теорії пружності для тонких і пологих оболонок
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 3 - Статті
  Застосування методу інваріантного занурення до розв’язування нелінійних контактних задач
  Анотація  PDF
 • Том 60, № 4 - Статті
  Аналіз ідентичних за формою рів­нянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних ко­ор­ди­натах
  Анотація  PDF