Інформація про автора

Нитребич, З. М., Україна

 • Том 57, № 3 - Статті
  Оцінка міри множини рівня розв’язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами
  Анотація  PDF
 • Том 55, № 4 - Статті
  Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 1 - Хроніка та інформація
  До 60-річчя Петра Івановича Каленюка
  Анотація  PDF
 • Том 45, № 2 - Статті
  Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними
  Анотація
 • Том 45, № 4 - Статті
  Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора
  Анотація