Інформація про автора

Карнаухов, В. Г., Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, Київ, Україна

 • Том 54, № 1 - Статті
  Вплив дисипативного розігріву на активне демпфування вимушених резонансних коливань гнучкої в’язкопружної циліндричної панелі за допомогою п’єзоелектричних актуаторів
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 3 - Статті
  Влияние физической нелинейности на резонансные колебания и диссипативный разогрев неупругих прямоугольных пластин
  Анотація
 • Том 50, № 1 - Статті
  Дослідження гармонічних коливань сферичної оболонки з фізично нелінійного п’єзоелектричного матеріалу
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 1 - Статті
  Моногармонічне наближення в задачах про нелінійні коливання і дисипативний розігрів непружних тіл
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 4 - Статті
  Уточнена термомеханічна модель композитних оболонок типу Тимошенка з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами при моногармонічному навантаженні
  Анотація  PDF
 • Том 48, № 1 - Статті
  Дисипативний розігрів в’язкопружних циліндра та шару, зумовлений усталеним рухом довільного навантаження по їхніх поверхнях
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 3 - Статті
  Розігрів нестисливого в’язкопружного циліндра при його стаціонарному коченні по жорсткій основі
  Анотація
 • Том 46, № 1 - Статті
  Демпфирование колебаний вязкоупругих цилиндрических панелей при помощи распределенных пьезоэлектрических включений
  Анотація  PDF