Інформація про автора

Хоришко, В. В., Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна

  • Том 52, № 4 - Статті
    Тео­ре­ти­ко-экс­пе­ри­мен­таль­ное ис­сле­до­ва­ние час­тот сво­бод­ных ко­ле­ба­ний круг­о­вых ци­линд­ри­чес­ких обо­ло­чек
    Анотація  PDF