Інформація про автора

Дацко, Б. Й., Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів, Україна

 • Том 57, № 2 - Статті
  Метод малого параметра в нелінійних системах реакції-дифузії: умови застосування, побудова розв'язків, аналіз біфуркацій
  Анотація  PDF
 • Том 54, № 2 - Статті
  Математичне моделювання нелінійної динаміки в бістабільних системах реакції-дифузії з дробовими похідними
  Анотація  PDF
 • Том 49, № 4 - Статті
  Аналіз дисипативних структур у дифузійних системах з дробовими похідними
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 1 - Статті
  Квазістаціонарна задача Стефана та комп’ютерне моделювання поверхневої динаміки
  Анотація
 • Том 47, № 4 - Статті
  Класифікація просторово-неоднорідних розв’язків у системах реакції–дифузії за допомогою самоорганізаційних нейромережевих алгоритмів
  Анотація  PDF