Інформація про автора

Улітко, А. Ф., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

 • Том 57, № 4 - Статті
  Згин частково опертої круглої пластинки
  Анотація  PDF
 • Том 53, № 1 - Статті
  Розклинювання пружного клина жорсткою пластинкою за умови контакту з відставанням
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 2 - Статті
  Про одну властивість роз­в’яз­ків задач тео­­рії пруж­­ності для двох пів­пло­щин або півпросторів
  Анотація  PDF
 • Том 52, № 3 - Статті
  Контакт з від­ри­вом при зги­ні пружної смуги жорстким диском
  Анотація  PDF
 • Том 51, № 2 - Статті
  Несуперечливий розв’язок задачі про односторонній розтяг пружної площини з астроїдальним отвором
  Анотація  PDF
 • Том 50, № 2 - Статті
  Рівновага нестисливого півпростору, послабленого двома V-подібними приповерхневими тріщинами, що мають спільну вершину
  Анотація  PDF
 • Том 47, № 1 - Статті
  Кругова міжфазна тріщина за умови фрикційного контакту поверхонь
  Анотація  PDF
 • Том 46, № 2 - Статті
  Узагальнена крайова задача Рімана, що виникає при розгляді стоксової течії в околі півсфери, та її розв’язок
  Анотація  PDF