Інформація про автора

Николаев, А. Г., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна

  • Том 52, № 3 - Статті
    Аппарат и прило­же­ния обоб­щен­ного мето­да Фурье для транс­вер­саль­но-изо­троп­ных тел, огра­ни­чен­ных плос­костью и параболоидом вра­ще­ния
    Анотація  PDF