Інформація про автора

Каплун, А. В., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Тернопіль, Україна

  • Том 57, № 3 - Статті
    Пластичне відшаровування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин
    Анотація  PDF