Метод Ґаусса – Ньютона – Курчатова для роз­в’я­зу­ван­ня нелі­нійних задач про найменші квадрати

С. М. Шахно

Анотація


Запропоновано та досліджено ітераційний метод розв’язування нелінійної задачі про найменші квадрати з недиференційовним оператором, у якому замість матриці Якобі використовується сума похідної від диференційовної частини оператора та поділеної різниці зі спеціальним вибором вузлів від недиференційовної частини оператора. Доведено теорему, яка обґрунтовує збіжність і встановлює швидкість збіжності запропонованого методу. Наведено результати чисельного експерименту на тестових задачах з недиференційовним оператором.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.