Матриця Ґріна модельної крайової задачі з векторною параболічною вагою

Степан Дмитрович Івасишен, Наталія Іванівна Турчина

Анотація


Розглянуто загальну модельну крайову задачу для $\overrightarrow{2b}$-параболічної за Ейдельманом системи диференціальних рівнянь із частинними похідними. Для такої задачі побудовано матрицю Гріна, отримано точні оцінки всіх її компонент разом з їх похідними та встановлено для компонент дивергентне зображення.

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.