Дослідження термопружного стану неоднорідної за товщиною ізотропної циліндричної оболонки

У. В. Жидик

Анотація


Вивчено напружено-деформований стан функціонально-градієнтної ізотропної кругової замкнутої циліндричної оболонки за дії локального нагрівання шляхом конвективного теплообміну. Для цього використано математичну модель зсувної теорії неоднорідних оболонок типу Тимошенка. Двовимірне рівняння теплопровідності виведено за умови лінійної залежності температури від поперечної координати. Методами інтегральних перетворень Фур’є і Лапласа знайдено розв’язок нестаціонарної задачі теплопровідності та квазістатичної задачі термопружності для скінченної шарнірно опертої кругової циліндричної оболонки. Числові результати наведено для композиту метал–кераміка.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.