Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями

В. І. Асташкін, С. Ф. Будз, Б. Д. Дробенко

Анотація


На основі рівнянь неізотермічної термопружно-пластичності досліджено напружено-деформований стан (НДС) колекторів первинного пароперегрівача котла ТП-100, 100 А з тріщиноподібними пошкодженнями під час експлуа­тації. Встановлено, що зародження і поширення поперечних тріщин між отворами слід пов’язувати зі значними температурними градієнтами по товщині колектора в нестаціонарних режимах різкого охолодження. За наскрізної поперечної тріщини між отворами НДС колек­тора під час екс­плуа­тації є такий, що за відсутності тріщин за межами крайніх отворів подаль­ше непрогнозоване руйнування колектора неможливе. Отримані ре­зультати використано для оцінювання можливості продовжен­ня термінів експлуатації колекторів на конкретних ТЕС.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.