Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару

М. В. Марчук, В. М. Харченко, М. М. Хом’як

Анотація


Побудовано варіант структурної 3D-моделі для визначення пружних властивостей і температурного розширення армованого композитного шару. Встановлено, що уточнені формули повороту для коефіцієнтів матриці жорсткості залежать як від кута укладання волокон, так і від модуля Юнга та добутків коефіцієнтів Пуассона в трансверсальному напрямі. Виявлено, що за симетричного перехресного армування в межах дво­шарової моделі композит є ортотропним матеріалом, для якого встановлені всі пружні константи, що дає змогу використовувати їх у скінченно-елементному аналізі. На прикладах розрахунків показано, що 3D-модель відображає специфічні ефекти для сучасних композитів, зокрема великі (>0,5) і від’ємні значення кое­фіцієнтів Пуассона.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.